Aleksandretta Obrożna

Aleksandretta obrożna występuje na wielu siedliskach. Ptaki tego gatunku można spotkać np. w wilgotnych lasach, na terenach nadrzecznych, trawiastych sawannach, a także na przestrzeni porośniętej krzewami z kolcami. Są częstymi gośćmi na obszarach rolniczych, w parkach i ogrodach. To bardzo towarzyskie ptaki – charakterystyczne bywają zwłaszcza duże, krzykliwe stada.